menu
Về trang chủ
Sản phẩm trong giỏ hàng!
Xem giỏ hàng

Chính sách bảo mật 

 

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website: https://vacuretreat.vn .

Chúng tôi luôn đề cao tính trung thực, minh bạch và cam kết bảo mật những dữ liệu cá nhân của khách hàng. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Chính sách bảo mật này sẽ điều chỉnh và giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và (trong một số trường hợp nhất định) tiết lộ, chuyển giao hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật này cũng quy định rõ các bước chúng tôi phải thực hiện để bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, Chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của khách hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình.

Bằng việc đăng ký dữ liệu cá nhân để sử dụng website, đồng nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này. Vacure:treat Việt Nam đề nghị khách hàng nên xem trước nội dung “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Vacure:treat Việt Nam

Vacure:treat Việt Nam chịu trách nhiệm về các dữ liệu mà khách hàng chia sẻ. Khi chúng tôi đề cập tới “Vacure:treat Việt Nam”, “Chúng tôi” nghĩa là đang đề cập tới “Bên kiểm soát dữ liệu” và tuân thủ theo các văn bản pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cho người tiêu dùng.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Thuật ngữ “Dữ liệu cá nhân” trong Chính sách bảo mật này của Vacure:treat Việt Nam bao hàm nghĩa thông tin nhận diện trực tiếp (Họ tên khách hàng) hoặc gián tiếp (Các dữ liệu được số hiệu hóa như ID). Những loại dữ liệu mà chúng tôi xử lý dựa theo phạm vi quyền hạn pháp luật hiện hành bao gồm:

– Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế;

– Họ tên, số CMND, mã số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh;

– Địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động, số điện thoại bàn, fax, email…;

– Hình đại diện (profile picture);

– Nội dung do người dùng tạo ra (User Generated Content);

– Địa chỉ IP máy tính, địa chỉ MAC của điện thoại di động, dữ liệu cookie…

Mục đích, phạm vi sử dụng dữ liệu cá nhân

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được thu thập, sử dụng và tiết lộ cho các mục đích sau:

(a) để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;

(b) để tạo điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào trang web này;

(c) để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua trang web (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện thông qua trang web đối với các sản phẩm, dù do chúng tôi hay bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi bán);

(d) để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;

(e) để cung cấp các sản phẩm mà bạn đã mua thông qua trang web này, cho dù được bán bởi chúng tôi hoặc người bán là bên thứ ba, và để xác minh việc giao sản phẩm. Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho bạn (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp sản phẩm của chúng tôi);

(f) liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;

(g) để thông báo cho bạn các thương hiệu, sản phẩm, chương trình khuyến mãi của chúng tôi và mời bạn đến các sự kiện sắp tới của Vacure:treat Việt Nam hoặc các mục đích khuyến mại khác;

(h) để cập nhật cho bạn về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi cũng như những phát triển mới nhất tại Vacure:treat Việt Nam, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;

(i) để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;

(j) để cải thiện trang web này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;

(k) thực hiện nghiên cứu thị trường về nhân khẩu học, sở thích và quảng cáo hoặc mua hàng và các hành vi khác của người dùng;

(l) để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;

(m) tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và

(n) bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể công bố cho bên thứ ba như đại lý, các nhà cung cấp có liên quan khác nhằm đáp ứng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Vacure:treat Việt Nam cam kết các nhân viên, cán bộ, đại lý, bộ phận tư vấn hoặc bên thứ ba được đề cập ở trên có liên quan tới việc thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin khách hàng sẽ nắm chắc và tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật này.

Sử dụng Cookie

Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi, khi bạn truy cập vào các trang nhất định và được lưu bởi trình duyệt Internet lên ổ cứng máy tính. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian, giúp khách hàng tiện theo dõi trang web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào thay đổi lại giỏ mua hàng mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của mình) mà không đòi hỏi bất kỳ thông tin nào khác.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Vacure:treat Việt Nam lưu trữ dữ liệu cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ. Thời gian lưu trữ phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ, có thể là đến khi đã hoàn thành mục đích thu thập hoặc khách hàng có phản hồi yêu cầu hủy các dữ liệu cá nhân đã chia sẻ trước đó.

Phương tiện để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình hoặc thực hiện các quyền khác của chủ thể dữ liệu, vui lòng thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Vacure:treat qua các phương tiện:

– Hotline: 0775 068 866

– Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vacuretreatofficial  

– Website: https://vacuretreat.vn

– Email: [email protected]

Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra với dữ liệu cá nhân của khách hàng

Trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, có thể có những sự cố và thiệt hại không mong muốn nhưng có khả năng xảy ra như:

·       Các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, động đất, hỏa hoạn, tấn công khủng bố dẫn đến sự cố hư hỏng, thiệt hại phần cứng của hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu của chúng tôi;

·       Các cuộc tấn công với mục đích truy cập và chiếm đoạt trái phép dữ liệu lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

Để hạn chế và phòng tránh các hậu quả, thiệt hại này, Vacure:treat tiến hành các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh như cam kết tại Mục 7 dưới đây.

Cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho dữ liệu của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của khách hàng. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể là đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Mọi thông tin, giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, các chi nhánh, đơn vị thành viên của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc khách hàng sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng, tiếp thị và đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết.

Chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khác trong trường hợp có sự chuyển giao mảng kinh doanh của chúng tôi cho đơn vị, chủ thể khác với điều kiện là đơn vị, chủ thể tiếp nhận sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo các mục đích đã cam kết bảo mật đã được nêu trên. Trong trường hợp này, Vacure:treat Việt Nam sẽ không cần gửi thông báo hay được khách hàng chấp thuận để thực hiện.

Trong việc chia sẻ, chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn với bên ngoài, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba, những chi nhánh và đơn vị thành viên của chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn khỏi những truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc rủi ro tương tự và chỉ duy trì dữ liệu cá nhân của bạn khi lấy dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích đã được nêu trên.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của người tiêu dùng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách Hàng gửi email khiếu nại đến email [email protected] hoặc gọi điện thoại tới số 0775 068 866 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân

Vacure:treat Việt Nam – Công ty TNHH Ocean Capital
Địa chỉ: Tầng 1, toà C+ Office đường Thành Thái, tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Hotline: 0775 068 866